SIOB, VOB en BNL samen in KNVI-congres 2013

Geen bibliotheektweedaagse in 2013 - wel een congres voor de branche

De afgelopen bibliotheektweedaagse was, volgens de door ons ontvangen berichten, een succes. Men vindt het waardevol om elkaar op deze manier te ontmoeten en kennis te delen. Graag zouden wij (het Sectorinstituut Openbare bibliotheken, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en Bibliotheek.nl (BNL)) ook dit jaar weer een meerdaags congres voor de gehele sector organiseren, samen met alle samenwerkingspartners. Helaas hebben we daar in 2013 onvoldoende middelen voor.

De kracht van een congres is de ontmoeting; samen kennis delen en kennis maken. En dit willen we ook in 2013 niet loslaten. Het NVB-congres, dat al meer dan 15 jaar met groot succes jaarlijks wordt georganiseerd, is een goede gelegenheid voor verdieping en ontmoeting.  Daarom zijn wij de samenwerking aangegaan met de organisator hiervan, de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI), de opvolger van de NVB. Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat wij een congresdeel inrichten bij het congres dat de KNVI in november organiseert onder de titel ‘Hoera! Een Informatieprofessional’.

Door een verbreding van het programma zal de Openbare Bibliotheeksector substantiële aandacht krijgen binnen het congres. Ook onze samenwerkingspartners en leveranciers zijn weer van harte welkom om een bijdrage te leveren en hun activiteiten te presenteren. Uiteraard in verbinding met de overige thema’s en programmaonderdelen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een goede stap is op weg naar een nauwere verwevenheid tussen de diverse bibliotheeksectoren in Nederland. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en binnenkort wordt u verder geïnformeerd over het programma  (www.knvi.net).

We verkennen de mogelijkheid om in 2014 weer een bibliotheektweedaagse te organiseren. Dan nemen we ook ruim de gelegenheid om de veranderingen te belichten waar de sector in het perspectief van de bibliotheekwet voor staat. BNL zal tijdens de zomermaanden separaat voor alle openbare bibliotheken een klantendag (en waar nodig extra bijeenkomsten) organiseren over de voortgang van de infrastructuur. 

Wij hopen dat deze vorm u ook inspireert om bij te dragen aan ontmoeting en kennisdeling en verwelkomen u graag op donderdag 14 november in Nieuwegein op het KNVI-congres 2013