De volgende mensen zijn lid van de ontwerp groep

  • Johannes Belt, (BMI),
  • Berna Boekhorst, (BMO), J
  • Jeroen de Boer (..),
  • Elvira Caneda Cabrera (Sector Informatie & Kennisdiensten),
  • Edith van Dasler, (SB)
  • Joet Halmos  (..)        
  • Martijn Hartman-Maatman (..)
  • Kees Riekwel (Prissma)
  • Gemma Wiegant (bestuur)