Uitreiking Victorines 2015

Tijdens het KNVI-congres op 12 november j.l. heeft het bestuur van het Victorine van Schaickfonds, tevens de jury, de Victorines 2015 uitgereikt.

Maurice Specht en Joke van der Zwaard ontvingen twee Victorines: de Initiatiefprijs voor hun initiatief Leeszaal Rotterdam West en de 'grote' Victorine voor het boek dat zij over dit project schreven: De uitvinding van de leeszaal. De jury noemt de Leeszaal "een levend sociaal experiment waarvan bibliotheken veel kunnen leren". Over het boek zegt de jury dat de auteurs erin laten zien "dat hun experiment een vorm van onderzoek is, een verkennen van mogelijkheden. Dat onderzoek wordt echter ook gegrondvest in een flinke lijst bronnen, van filosofen tot sociologen en beleidsonderzoekers. Doordat de leeszaal de basis van het narratief vormt, krijgt die soms moeilijke stof meteen handen en voeten. Het experiment krijgt bijgevolg een gedegen onderbouwing tussen theorie en praktijk."

De jury reikte ook een Victorine Oeuvreprijs uit aan Eric Sieverts"voor zijn vele verdiensten als altijd enthousiaste kennisdeler voor ons vakgebied", die hij met name ook in zijn vrije tijd heeft ontplooid, onder meer voor de VOGIN-IP-lezing, Vakblad IP (voorheen Informatieprofessional) en redacteur van het Handboek Informatiewetenschap.

De Scriptieprijs werd dit jaar, mede vanwege het geringe aantal inzendingen, niet uitgereikt. Het bestuur van het fonds roept alle docenten in het vakgebied op om studenten volgend jaar te motiveren hun scripties in te zenden.

Lees hier het volledige juryrapport.

Foto's: Mark Deckers