FOBID zoekt proactieve secretaris (m/v) voor 10 uur per week

Het platform voor bibliotheekwerk in Nederland FOBID, waarin de KB, KNVI, SHB, UKB en VOB samenwerken wil zich in de komende jaren heroriënteren op zijn rol en positie. 

FOBID Netherlands Library Forum is de koepelorganisatie van de belangrijkste landelijke organisaties op het terrein van het bibliotheek- en informatiewerk in Nederland: De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI), het samenwerkingsverband van Universiteitsbibliotheken en Koninklijke Bibliotheek (UKB), het samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB) en de Koninklijke Bibliotheek (KB).

De Stichting FOBID is in 1974 opgericht om de samenwerking te verbeteren tussen de verschillende soorten bibliotheken, instellingen voor informatieve en documentaire dienstverlening in Nederland en om hun belangen te behartigen. Het accent ligt op belangenbehartiging in juridisch en internationaal verband. Bovendien wil FOBID sectorbrede ontwikkelingen in Nederland agenderen. Bij de FOBID bestuursvergaderingen wordt de collectiviteit van de deelnemende organisaties besproken en indien wenselijk georganiseerd. Hierbij heeft FOBID een proactieve ambtelijk secretaris nodig, die dit kan begeleiden en faciliteren en vanuit een goede kennis van het bibliotheekdomein en een nieuwsgierige houding ten opzichte van de partners, het bestuur bijstaat om de juiste onderwerpen tijdig te agenderen.

Ter ondersteuning van het bestuur zijn we op zoek naar een secretaris (m/v) die zelfstandig te werk gaat, integer is, een goede mondelinge en schriftelijke communicator is, een goede planner en organisator, die enkele commissies ondersteunt, zorgvuldig te werk gaat en als gesprekspartner op niveau  de contacten met de buitenwereld onderhoudt.

Wat wij bieden
Een interessante positie op academisch denk- en werkniveau voor een ervaren professional uit het bibliotheekveld. De aanstelling is vooralsnog voor een periode van 2 jaar en voor 10 uren per week, flexibel in te vullen. 
Inschaling: max. €4.691 bruto per maand bij een full time dienstverband (schaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten en KB) Detachering vanuit uw huidige werkgever behoort wellicht tot de mogelijkheden.

Ervaring en vaardigheden
Voor goed functioneren in deze positie zijn de volgende vaardigheden van groot belang: 
Kan verbindingen leggen met partijen en personen die van belang zijn voor het bibliotheekwerk in brede zin.
Kan functioneren op tactisch en strategisch niveau.
Heeft een actueel en relevant netwerk op (inter)nationaal niveau.
Heeft kennis wat er in de (inter)nationale bibliotheekwereld speelt en kan dat vertalen naar bestuurlijke initiatieven.
Teamspeler.
Heeft draagvlak binnen het werkveld.

Taakgebieden
De secretaris heeft de volgende taakgebieden: 
Bewaakt de procedures en toetst de activiteiten aan de uitgangspunten van de stichting. 
Beheert de portefeuille Communicatie, zowel intern als extern. 
Bewaakt de financiën in samenwerking met de financiële administratie en de penningmeester.
Algemene secretariële ondersteuning en voorbereiding vergaderingen.
Internationaal aanspreekpunt voor het buitenland.
Aanspreekpunt voor Nederlandse bibliotheken betreffende internationale bibliotheekontwikkelingen.
Website onderhouden: www.fobid.nl

Tijdsbeslag
Aantal vergaderingen: 2 à 3 bestuursvergaderingen per jaar (middagen). 
Voorbereiding vergadering en acties n.a.v. de vergadering: Elke vergadering vergt voorbereidingstijd. Agenda en stukken worden digitaal verspreid. 

Overige activiteiten
Representatieve functies, jaarcongressen, bijeenkomsten landelijke organisaties, internationale organisaties 

Alle (vergader) activiteiten vinden doorgaans plaats in Den Haag (KB).

Informatie en sollicitatie
Voor nadere informatie over de functie kunt u zich wenden tot Marjolein Nieboer, voorzitter FOBID (marjolein.nieboer@rug.nl, telefoon 050-3635004). Heeft u interesse in deze positie, dan ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 4 november 2016 per e-mail uw CV en korte motivatie. U kunt uw reactie sturen naar secretariaat-bibliotheek@rug.nl  onder vermelding van sollicitatie secretaris FOBID.
De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 16 november (Utrecht), woensdag 23 november (Den Haag) of maandagmiddag 28 november (Rotterdam).
Datum indiensttreding z.s.m. (uiterlijk per 1 januari 2017).