Vereniging SOD

De missie van de vereniging SOD is een professionele, innovatieve en ledengerichte vereniging te zijn met een leidende positie op het vlak van het informatie- en archiefmanagement. Zij fungeert op dit terrein als (vak-)kennisinstituut en als (vak-)kennismakelaar. De merknaam SOD staat garant voor kwaliteit op het gebied van het Informatie- en archiefmanagement.

De visie van de vereniging SOD is in de komende jaren uit te groeien tot dé vereniging voor diegenen die werkzaam zijn op het vlak van het Informatie- en archiefmanagement, zowel bij de overheid als bij andere organisaties. De vereniging kent een groeiend aantal, betrokken, professionele en tevreden leden. Er vindt een vanzelfsprekende samenwerking plaats met andere toonaangevende spelers op dit vakgebied.

http://www.verenigingsod.nl/