Ik meld me aan als persoonlijk lid   
Ik meld me aan als institutioneel lid

Lid worden van de KNVI is investeren in je professionele toekomst!

Profiteer als lid van:

 • gratis toezending van het vakblad Informatie Professional
 • tweewekelijkse nieuwsbrief per email
 • toegang tot online netwerken en discussiegroepen
 • kortingen op:
   -    toegang tot het jaarlijkse KNVI congres                      
   -    diverse congressen die door onze partners worden georganiseerd
   -    vakbladen zoals Bibliotheekblad
   -    opleidingen van GO, Ingressus en KBenP

De afdelingen

Wanneer je lid bent van de KNVI kun je je aansluiten bij één of meerdere afdelingen. Daar ontmoet je collega's uit gespecialiseerde vakgebieden en daar worden sociale en professionele events georganiseerd waarin je in kleiner groepsverband dieper kunt inzoomen op vragen, uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen:

De afdelingen organiseren allerlei activiteiten zoals een 'Kijkje in de keuken' bij vakgenoten, workshops, infobattles, meet the expert, studiereizen en netwerkborrels.

Verschillende lidmaatschappen

•Persoonlijk lidmaatschap

Een persoonlijk, niet-overdraagbaar lidmaatschap: wanneer je van werkgever wisselt blijf je lid.

Kosten: €105,-  

 • Afdelingslidmaatschap

 Je kunt je aansluiten bij een of meer van de zes afdelingen. Per gekozen afdeling kost dit €10,-.

 • Student lidmaatschap

Een student-lidmaatschap voor een bedrag van €27,50 inclusief gratis toezending van IP

 • Lidmaatschap voor gepensioneerden

Pensioengerechtigden betalen voor het lidmaatschap € 45,- inclusief gratis toezending van IP

 • Lidmaatschap voor werkzoekenden

Werkzoekenden betalen voor het lidmaatschap € 45,- inclusief gratis toezending van IP, hiertoe kan een reductieverzoek bij de KNVI-secretaris ingediend worden. secretaris@knvi.net 

 • Bedrijfs- en institutioneel lidmaatschap (prijzen vanaf 2015)

  De organisatie is lid en de hoogte van de contributie wordt bepaald aan de hand van het aantal FTE werkzaam in de afdeling die zich bezighoudt met de informatieverzorging (bibliotheek, informatiecentrum, enz.). Een institutioneel lidmaatschap geeft recht op korting op bijeenkomsten en cursussen voor alle medewerkers van de bibliotheek.

  -  1-5 FTE: € 280,- plus €10,- per afdeling met 1x gratis toezending IP

  -  6-12 FTE: €610,- plus €21,- per afdeling met 2x gratis toezending IP

  -  13-24 FTE: €940,- plus €32,- per afdeling met 3x gratis toezending IP

  -  >24 FTE: €1600,- plus €55,- per afdeling met 4x gratis toezending IP

 

Wil je ook onderdeel worden van dit bruisende professionele netwerk?

Meld je dan aan!

 

Ik meld me aan als lid   (persoonlijk/afdeling/student/pensioengerechtigde)
Ik meld me aan als institutioneel lid

Opzeggen 

U kunt het lidmaatschap voor het komende kalenderjaar opzeggen per brief of per e-mail (info@knvi.net); de opzegging dient uiterlijk op 1 december van het lopende kalenderjaar door ons ontvangen te zijn!

Deze opzegging houdt automatisch ook beëindiging in van toezending van de Informatie Professional.